De haven van Rotterdam verschuift jaar na jaar in westelijke richting. De oude havengebieden veranderen daarbij van kleur. De Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam wil de kansen die dat oplevert, benutten en gaat daartoe op zoek naar de unieke combinatie van stad en haven.

Elders in Europa voltrekt zich een vergelijkbare ontwikkeling. De Atlas van Stadshavens in Europa vormt een verslag van een studiereis en is bedoeld als inspiratiebron voor Rotterdam.

Download