De As Leiden Katwijk is de verstedelijkte zone langs de monding van de Oude Rijn, van Zoeterwoude tot het strand van Katwijk. In dit gebied willen we de verdere verstedelijking van de regio concentreren om daarmee het groene buitengebied zoveel mogelijk te sparen.

De mogelijkheid daarvoor is er, omdat het gebied een aantal kwaliteiten heeft op het vlak van wonen, werken en recreƫren, die aanvullend zijn op wat Randstad Holland elders al biedt. Ook de ligging op het scharnierpunt van de Noordvleugel en de Zuidvleugel geeft dit gebied concurrentiekracht.

In een ruimtelijke visie zijn lopende projecten gecombineerd om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen.

In de visie zijn vanuit de beschreven kwaliteiten voorwaarden geformuleerd voor de belangrijkste opgaven. Hiermee kan de discussie over de toekomst van het gebied met alle relevante partijen worden gevoerd vanuit een sterke gezamenlijk geformuleerde kwaliteit.

Download