Nederland is in de afgelopen jaren verknocht geraakt aan aardgas. Nu breekt er een periode aan waarin we er afscheid van nemen. De winning in Groningen is niet langer verantwoord en het gebruik van aardgas is strijdig met klimaatdoelstellingen. Binnen afzienbare termijn is het aardgastijdperk voorbij.

Netwerkbedrijven zijn binnenkort niet meer verplicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in de energie-infrastructuur: een warmtenet, groen gas of alleen elektriciteit. Eén ding is zeker: aardgas komt er op de meeste nieuwbouwlocaties niet meer aan te pas.

Daarmee staat de bouwsector voor een enorme uitdaging: het leveren van gezonde en comfortabele woningen, waar zonder aardgas wordt voorzien in verwarming en warmwater. Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen bovendien (bijna) energieneutraal zijn (BENG). In deze publicatie zetten we op een rij welke mogelijkheden er zijn. Wat is haalbaar en wat zijn de plussen en minnen?

De publicatie is gemaakt in samenwerking met de themagroep Gasloze Nieuwbouw, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw.

Download