Sportvelden, volkstuincomplexen en speeltuinen delven bij stedelijke vernieuwing nogal eens het onderspit. Om plaats te maken voor uitbreiding en differentiatie van het woningbestand moeten dergelijke actieve parken verhuizen, niet zelden naar de randen van de stad. Daarmee gaan kansen verloren, want actieve parken leveren het cement dat de sociale structuur van buurten en wijken kan versterken. Door te zoeken naar integratie en verregaande functiecombinaties is het mogelijk
om deze accommodaties op wijkniveau te behouden en om sport- en tuinverenigingen nieuw leven in te blazen.

In deze publicatie worden leerpunten en ervaringen besproken, afkomstig uit de voorbeeldprojecten van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

Download