Er zijn nieuwe kansen om wonen en werken in steden te mengen. Veel bedrijven passen tegenwoordig immers uitstekend in de stad. In de nieuwe economie zoeken bedrijven de woonomgeving juist op. En veel bewoners verkiezen een woonomgeving waar ook mensen werken en levendigheid heerst. Op veel plekken kan functiemenging bijdragen aan een oplossing van grote stedelijke vraagstukken zoals wijkvernieuwing, herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van duurzame werklandschappen.

Functiemenging vraagt om een nieuwe aanpak van de stedelijke ontwikkeling. In dit boek staan de opgaven in verschillende delen van de stad centraal. Van daaruit wordt beoordeeld wat functiemenging kan doen.

In het kader van het Habiforum-project ‘Mengen in de Stad’ hebben ruim dertig partijen uit praktijk, beleid en wetenschap hiervoor hun werk- en leerervaringen uitgewisseld. Die vormen de basis van dit boek. Bestuurders, ontwikkelaars, ontwerpers en andere beslissers kunnen er hun voordeel mee doen.

Download