Tussen de vraag van de opdrachtgever en de tekst die klaar is om gepubliceerd te worden, ligt een proces in een aantal stappen.

1.

In een vooroverleg maken we het doel van de tekst expliciet. Wie wilt u bereiken? En waarom eigenlijk? Wat is de vraag achter de vraag? Vaak zijn er notities of aanzetten. In overleg komen we tot een globaal plan. Dat is allemaal vrijblijvend. Van beide kanten.

2.

U ontvangt een plan van aanpak met daarin mijn perceptie van het doel van de tekst en een voorstel voor een werkwijze, een tijdsplanning en een begroting. Dat is ook de basis voor zakelijke afspraken.

3.

Het schrijfproces is een kwestie van samenwerking met inhoudelijk betrokkenen. Hoe die samenwerking eruit ziet, hangt af van de aard van de tekst. Veel teksten komen tot stand in een complexe beleidsomgeving. Soms neem ik als schrijver deel aan een projectgroep, waarbij een tekst in cycli tot stand komt. Andere keren doe ik onderzoek waarbij ik schriftelijke bronnen raadpleeg, interviews doe, projecten bezoek of workshops bijwoon.

4.

Als opdrachtgever ontvangt u de tekst in concept. De behandeling ervan verschilt per situatie. De ene keer is er een formeel proces waarin de tekst in verschillende gremia wordt vastgesteld. Bij andere teksten volstaat één snelle commentaarronde.

5.

Als de tekst eenmaal is vastgesteld, ontvangt u het gebruiksrecht en is mijn werk als tekstschrijver in principe afgerond. Soms draag ik bij aan het vervolgproces waarin een tekst wordt geïllustreerd, vormgegeven en gepubliceerd.